top of page
E1EA6A14-F4CC-4D0B-8269-DE2EDF4A1104_edited_edited.png

Rob Burbea

Vapauttavat
katsomisen
tavat

Harjoituksia tyhjyydestä ja ehdonvaraisuudesta
E1EA6A14-F4CC-4D0B-8269-DE2EDF4A1104_edited.jpg

Uraauurtava meditaatio-opas nyt suomeksi

Meditaatiokirjallisuuden moderni klassikko tuo buddhalaisuuden syvälliset tyhjyysopetukset nykypäivän lukijan ulottuville.

Kirjassaan Seeing That Frees englantilainen meditaatio-opettaja Rob Burbea vie lukijan omaperäiselle matkalle Buddhan opetuksiin tyhjyy-destä ja ehdonvaraisuudesta.

Rob Burbean mukaan meditaatioharjoitus voi vapauttaa meidät elämääm-me rajoittavista katsomisen tavoista. Kun opimme havaitsemaan käytännössä, miten erilaiset tarinat, identiteetit tai näkökulmat ovat rakentuneet, voimme vähitellen hellittää takertumisesta ja oppia havait-semaan maailman tavoilla, jotka tuovat vapautta. 

 

Sitoutumatta yhteenkään näkökulmaan ehdottomana totuutena voimme avautua paitsi emotionaaliselle viisaudelle, myös asteittain syveneville oivalluksille kaikkien ilmiöiden perustavanlaatuisesta tyhjyydestä.

Suomennostyö aloitettiin vuonna 2022 Robin elämäntyötä vaalivan Hermes Amara Foundation -säätiön ja suomalaisen Nirodha ry:n tuella. Kirjan viimeistely rahoitetaan joukkorahoituksella, joka päättyi kesäkuun alussa 2023.

Kuka oli Rob Burbea?
 

Rob Burbea (1965–2020) oli englantilainen meditaatio-opettaja, jonka elämäntyö buddhalaisten tyhjyysopetusten parissa on koskettanut lukemattomia harjoittajia jo vuosien ajan. Seeing That Frees (2014) on tuon työn kivijalka ja hänen ainoa julkaistu teoksensa. Opettajana hänet tunnettiin filosofisen analyysin ja käytännön meditaatioharjoituksen taitavana yhdistäjänä.

 

Rob-Burbea-Buddhist-Geeks_edited.jpg
3525911A-3F1D-4E98-909D-E7BE41F1049A_edited.jpg

Suomentajat

bottom of page